Page bip logo
Nasza placówka istnieje od 2008 roku. Do października 2015 roku była częścią Domu Dziecka przy ulicy Józefa Lompy 9, prowadząc najstarszą grupę wiekową wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia się i rozpoczęcia dorosłego życia. Od października 2015 roku istniejemy jako odrębna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”. systemie całodobowym o charakterze socjalizacyjnym. Młodzież przebywająca w „Słonecznym Domu”, pod okiem wychowawców, uczy się samodzielnego gospodarowania, którego celem jest wyposażenie ich w doświadczenia codziennego życia, mające pomóc w procesie usamodzielnienia i rozpoczęciu dorosłego życia po opuszczeniu placówki.
S1