Page bip logo
Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego. przyjmuje całodobowo wszystkie dzieci potrzebujące natychmiastowej pomocy. Dysponuje 20 miejscami. Do placówki przyjmuje się dzieci od 3 do 18 lat w wyniku interwencji policji, pomocy społecznej czy kuratorów, bardzo często z powodu zaniedbań wychowawczych, nadużywania przez opiekunów alkoholu czy doświadczania przemocy. Dzieci przebywają w PO tymczasowo (ale rzeczywistość pokazuje, że nawet ponad rok), do czasu gdy właściwy sąd nie postanowi o dalszych losach dziecka. W PO funkcjonują dwie grupy wychowawcze: grupa dziewcząt i dzieci młodszych oraz grupa chłopców. Do dyspozycji każdej grupy jest aneks kuchenny, w którym dzieci przygotowują samodzielnie, pod nadzorem wychowawcy śniadania i kolacje ( obiady przygotowuje kuchnia), uczelnia, pokoje sypialniane oraz toaleta z prysznicem. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy oraz psycholog i pedagog. W czasie wolnym od nauki dzieci wraz z wychowawcami chodzą na różne wycieczki lub do kina. Mają również organizowane ciekawe zajęcia tematyczne np. kulinarne, modelarstwo, sztuka robienia biżuterii czy mydła.
640x480