Page bip logo
Placówka opiekuńczo-wychowawcza, typu socjalizacyjno-interwencyjna, posługująca się nazwą własną „Dom Dziecka” swoją działalność przy ul. Józefa Lompy 9 rozpoczęła 14 kwietnia 2008r., kiedy to została przeniesiona z Mikuszowic Krakowskich, gdzie przy ul. Cyprysowej 27 działała od końca sierpnia 1962r. Placówka w 2010r. przeszła gruntowny remont, który polegał na modernizacji istniejących pomieszczeń oraz dobudowie II kondygnacji. Po prawie rocznym remoncie, dnia 24 grudnia 2010r., wznowiła w tym budynku swoją działalność. Obecnie w placówce może przebywać 30 dzieci w wieku od 10 roku życia do końca edukacji szkolnej, jednak nie dłużej, jak do 25 roku życia. Placówka podzielona jest na 3 grupy wychowawcze, koedukacyjne, w których przebywa do 10 wychowanków. Każda z grup posiada własną świetlicę, aneks kuchenny i zaplecze sanitarno-higieniczne. Wszystkie dzieci korzystają, także ze wspólnej świetlicy, pokoju gościnnego, w którym przyjmują bliskich, kolegów i koleżanki, a także z sali gimnastycznej, gdzie prowadzone są zajęcia sportowe, rekreacyjne, taneczne, teatralne, itp. W sali tej usytuowana jest też siłownia. Ponadto posiadamy bogate wyposażenie sportowe, spośród którego na szczególną uwagę zasługują rowery i sprzęt narciarski wraz z osprzętem i ubraniami. Dzięki temu od lat organizowane są wyjazdy na narty. Dlatego po opuszczeniu naszej placówki wszystkie dzieci, które tylko chcą, umieją jeździć na nartach. Z dziećmi w placówce pracują wychowawcy, psycholog, pedagog, a o zdrowie dodatkowo troszczy się pielęgniarka. Cały czas poszukiwane są nowe, innowacyjne metody wychowawcze, terapeutyczne i edukacyjne, aby skutecznie stymulować właściwy i wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Dzieci, które wymagają zajęć specjalistycznych, korzystają z nich poza placówką. Uczęszczają na terapię, zajęcia logopedyczne, wyrównawcze. Biorą udział w licznych zajęciach edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, gdzie rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają swoje umiejętności i zdolności, nawiązują nowe znajomości, a niekiedy przyjaźnie. Staramy się wszystkie nasze przedsięwzięcia organizować w taki sposób, aby wychodziły naprzeciw oczekiwaniom dzieci, co w znacznym stopniu umożliwia ich powodzenie. Placówkę w naszej działalności wspierają wolontariusze oraz liczni sponsorzy, a także młodzież z bielskich szkół, która pomaga naszym dzieciom i młodzieży w nadrabianiu zaległości szkolnych oraz opanowywaniu bieżącego materiału.
Ddz2