Page bip logo
Istniejący od 1 czerwca 2004 roku Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej. ZPOW stanowi centrum administracyjne zapewniające wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Dyrekcja 1

Wspierają Nas

Działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych wspierana jest przez różne instytucje i ludzi dobrej woli.

Fundacja PKO Bank Polski

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.