Page bip logo
Istniejący od 1 czerwca 2004 roku Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej. ZPOW stanowi centrum administracyjne zapewniające wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Dyrekcja 1

Zmiana adresów e_mail placówek

Pragniemy poinformować ze z dniem 01.05.2019 ulegają zmianie adresy e-mail placówek. Od tego dnia prosimy kontaktować się z nami na następujace adresy e-mail:

sekretariat@ zpow.bielsko.pl

dyrektor@zpow.bielsko.pl                              bezpośredni adres dyrektora placówki

ksiegowosc@zpow.bielsko.pl                         w sprawach księgowych

m.kumala@zpow.bielsko.pl                            inspektor danych osobowych

pogotowie@zpow.bielsko.pl                           adres dla pogotowia opiekuńczego przy ulicy Józefa Lompy 7

ddzlompy@zpow.bielsko.pl                            adres dla domu dziecka  przy ulicy Józefa Lompy 9

ddzpocztowa@zpow.bielsko.pl                      adres dla domu dziecka przy ulicy Pocztowej 24

powcyganska@zpow.bielsko.pl                     adres dla placówki "Słoneczny  DOM" przy ulicy Cygańska 12