Page bip logo
Istniejący od 1 czerwca 2004 roku Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej. ZPOW stanowi centrum administracyjne zapewniające wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Dyrekcja 1

Inspektor Ochrony Danych

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Jest to osoba z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw zwiazanych zprzetwarzaniem danych osobowych przez Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

Inspektorem jest pan Marcin Kumala.

Z Inspektorem Ochrony Danych mozna kontaktować się w następujacy sposób:

  • listownie na adres Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefa Lompy 7, 43-300 Bielsko_Biała
  • poprzez e-mail : m.kumala@zpow.bielsko.pl lub sekretariat@zpow.bielsko.pl
  • osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny spotkania, w siedzibie Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych  przy ul. Józefa Lompy 7 w Bielsku -Białej.