Page bip logo
Istniejący od 1 czerwca 2004 roku Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej. ZPOW stanowi centrum administracyjne zapewniające wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Dyrekcja 1

Darowizna od Fundacja PKO Bank Polski

Fundacja PKO Bank Polski z siedzibą przy ul. Puławskiej 15  w Warszawie
przekazała darowiznę pieniężną  w wysokości  52 536,00 zł, z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych w celu
dożywiania podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Bielsku-Białej.