Page bip logo
Istniejący od 1 czerwca 2004 roku Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej. ZPOW stanowi centrum administracyjne zapewniające wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Dyrekcja 1

Dyrekcja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Adres korepondencyjny: Józefa Lompy 7 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 8117343 , +48 33 8117437
E-mail: sekretariat@zpow.bielsko, ksiegowosc@zpow.bielsko.pl